Millans första utställning i Kil den 2 juli-06.

 Fotograf: Lena Lindström

Millan fyra månader gammal. Fotograf: Inger Andersson